Chính sách.

Chính sách bảo mật thông tin trên hệ thống Nhập Hàng Tốc Độ

 1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin.

Việc thu thập dữ liệu trên website https://Nhập Hàng Tốc Độ.vn ( sau đây gọi tắt là Nhập Hàng Tốc Độ) bao gồm: họ tên ( name ), email, điện thoại ( phone), địa chỉ khách hàng ( address ) trong mục liên hệ ( contact us ). Extension hỗ trợ đặt hàng sẽ thu thập các thông tin chủng loại mặt hàng ( items ), shop, kích thước ( size ), mẫu mã ( kind ), số lượng ( units ) vào activeTab và cookies.

Đây là các thông tin mà Nhập Hàng Tốc Độ cần thành viên cung cấp đầy đủ khi gửi thông tin nhờ tư vấn hay muốn mua sản phẩm và để Nhập Hàng Tốc Độ liên hệ xác nhận lại với khách hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho khách hàng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới thông tin mà mình cung cấp và hộp thư điện tử của mình.

Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Nhập Hàng Tốc Độ về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 1. Mục đích và phạm vi sử dụng thông tin.

Công ty sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

 • Cung cấp thông tin về sản phẩm đến khách hàng khi có yêu cầu từ khách hàng;
 • Liên hệ xác nhận đơn hàng và giao hàng cho thành viên khi nhận được yêu cầu từ thành viên;
 • Thông báo đến khách hàng các thông tin khuyến mại, quảng cáo hoặc cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, xúc tiến thương mại khác;
 • Duy trì liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt;
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Nhập Hàng Tốc Độ;
 • Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.
 1. Thời gian lưu trữ thông tin.

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu ban quản trị hủy bỏ.

Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Nhập Hàng Tốc Độ

 1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân.

Nhập Hàng Tốc Độ – Dịch vụ đặt hàng Trung Quốc
Emailnhaphangtocdo@gmail.com
Số điện thoại0865 383 382

 1. Phương tiện và công cụ tiếp cận thông tin. 
 • Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với ban quản trị Nhập Hàng Tốc Độ thực hiện việc này.
 • Thành viên có quyền gửi khiếu nại về nội dung bảo mật thông tin đề nghị liên hệ Ban quản trị của Nhập Hàng Tốc Độ Khi tiếp nhận những phản hồi này, Nhập Hàng Tốc Độ sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ, Nhập Hàng Tốc Độ sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.
 1. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng.
 • Thông tin cá nhân của thành viên trên  Nhập Hàng Tốc Độ được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Nhập Hàng Tốc Độ. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
 • Nhập Hàng Tốc Độ cũng khuyến cáo quý khách nên tuân thủ các nguyên tắc sau để có thể bảo vệ thông tin cá nhân của mình, gồm:

Không tiết lộ Tên sử dụng/Tên đăng nhập và/hoặc Mật khẩu với bất kỳ ai, viết hoặc sử dụng ở nơi mà mọi người có thể nhận biết và nhìn thấy được.

Khi chọn mật khẩu quý khách không nên chọn những thông tin dễ xác định như họ tên, ngày sinh, số điện thoại hoặc một số ký tự, con số dễ nhận biết từ tên, ngày sinh, số điện thoại của quý khách.

Thoát khỏi hệ thống và trình duyệt khi rời khỏi máy tính, ngay cả trong thời gian ngắn. Nếu sử dụng máy tính chung nhiều người, quý khách nên đăng xuất, hoặc thoát hết tất cả cửa sổ website đang mở.

Khi nghi ngờ mật khẩu đã bị lộ, quý khách thay đổi mật khẩu ngay lập tức, trong trường hợp cần thiết quý khách lập tức thông báo và đề nghị được hỗ trợ từ Nhập Hàng Tốc Độ.

 • Trong trường hợp các giao dịch, hành vi trái pháp luật được tiến hành với tài khoản hoặc thông thông tin cá nhân của quý khách mà không có sự ủy quyền hoặc do sự sai sót, vô ý hoặc cố ý từ phía quý khách, Nhập Hàng Tốc Độ hiểu rằng quý khách sẽ chịu toàn bộ tổn thất hoặc trách nhiệm theo quy định pháp luật khi các giao dịch đó được thực hiện.